8 paź 2020

8 paź 2020

Przewóz towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 25 września 2020 r. poz. 1653) wchodzi w życie 10 października 2020 roku.

Nowe regulacje dotyczą m.in. przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego modyfikacji zawartych w nim danych. W takiej sytuacji na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, której zaświadczenie było wydane, odpowiednio właściwy marszałek województwa albo szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyda wtórnik tego zaświadczenia albo nowy dokument. Do wniosku dołącza się formularz, o którym mowa w rozporządzeniu, zawierający dane niezbędne do wydania zaświadczenia ADR albo jego wtórnika. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 08.10.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet