8 paź 2020

8 paź 2020

Przypominamy – 15 października mija termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego trzeba je złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa muszą mieć format xml i być opatrzone e-podpisem lub potwierdzone profilem zaufanym. Jedynie uchwały są załączane w formie skanów. Za sprawą epidemii ostateczny termin na przesłanie sprawozdania do KRS mija dopiero 15 października. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 06.10.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).