9 paź 2020

9 paź 2020

KREPTD – jak sprawdzić naruszenia?

Przez:

Sekcja: Aktualności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotował ulotkę informacyjną skierowaną do przedsiębiorców w zakresie aktualności  danych i naruszeń w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Aby sprawdzić swoje dane przedsiębiorcy muszą posiadać profil zaufany e-PUAP i skorzystać z odpowiedniego formularza. Więcej informacji na ten temat na stronie:  /https://www.cargonews.pl/(Źr.www.cargonews.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).