5 maj 2020

5 maj 2020

Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19  – weszło w życie 30 kwietnia 2020 r.

Pomoc może być udzielana mikro-, małym i średnim oraz dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie tego rozporządzenia nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

  • 100 tys. euro brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
  • 120 tys. euro brutto – w przypadku pomocy w sektorze rybołówstwa lub akwakultury,
  • 800 tys. euro brutto – w pozostałych przypadkach.

Pomoc jest udzielana do 31 grudnia 2020 r. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 05.05.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet