9 maj 2020

9 maj 2020

Sejm wprowadził zmiany do ustaw podatkowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm znowelizował wczoraj część ustaw podatkowych m.in. o PIT, VAT, CIT. Zmiany te mają ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków i zmniejszyć ilość sporów na linii podatnik – organ podatkowy.

Nowela dostosowuje regulacje do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.Z uzasadnienia wynika, że celem zmian jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Nowe przepisy zawierają też regulacje, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Nowela umożliwi również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT . Przepisy te mają wejść w życie 1 lipca 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Podczas prac nad ustawą Sejmie posłowie przesunęli kilka terminów związanych z obowiązkami podatników. Dotyczyło to m.in. split payment (przesunięcia terminu z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku) czy korzystania z rachunku tzw. białej listy. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.(Źr www.msn.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet