6 kwi 2023

6 kwi 2023

Włosi wprowadzają przepisy o delegowaniu i mandaty do 10 tys. euro

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od marca we Włoszech obowiązują nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców ciężarówek. To efekt wdrożenia do włoskiego prawa przepisów Dyrektywy UE 2020/1057 stanowiącej jeden z kluczowych elementów Pakietu Mobilności.

20 marca, tj. w dniu publikacji we włoskim Dzienniku Urzędowym, wszedł w życie dekret 27/2023, który wdraża dyrektywę UE 2020/1057, który zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące delegowania kierowców. Przewoźnik, który deleguje pracowników do Włoch w ramach świadczenia usług transportu międzynarodowego lub kabotażowego ma obowiązek zgłoszenia tego faktu.

Deklaracja musi zostać przesłana „najpóźniej na początku oddelegowania, za pośrednictwem publicznego systemu interfejsu połączonego ze znanym już przedsiębiorcom systemem IMI (Internal Market Information).

Oświadczenie to zawiera szereg informacji, takich jak:

  • dane przewoźnika i numer licencji wspólnotowej,
  • dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby kontaktowej w państwie członkowskim siedziby, która została wyznaczona do kontaktu w razie kontroli,
  • dane osobowe kierowcy i numer prawa jazdy,
  • datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania,
  • numer rejestracyjny pojazdu silnikowego używanego do wykonywania transportu podczas delegowania,
  • informację, czy świadczone usługi transportowe to przewóz rzeczy, pasażerów, transport międzynarodowy czy kabotaż.

W razie zmiany, powyższe dane należy zaktualizować w ciągu maksymalnie 5 dni.Przeczytaj cały artykuł na stronie: Włosi wprowadzają przepisy o delegowaniu i mandaty do 10 tys. euro (etransport.pl)(Źr.www.etransport.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet