11 cze 2019

11 cze 2019

 Walne Zgromadzenie PISiL, 30.05.2019

Przez:

Sekcja: Aktualności

30 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, którego przedmiotem były sprawy statutowe. Zgromadzenie  zatwierdziło sprawozdania finansowe  i z działalności Izby  za 2018 , udzieliło absolutorium Radzie i Komisji Rewizyjnej, zatwierdziło projekt budżetu i plan działania organizacji na rok 2019. (E.S.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet