1 wrz 2021

1 wrz 2021

Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 1 stycznia 2023 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 24.08.2021 roku Brytyjski Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) poinformował o przedłużeniu obecnego terminu uznawania oznakowania CE w Wielkiej Brytanii (UK) do 1 stycznia 2023 r.

Pierwotnie zastąpienie znaku zgodności CE oznaczeniem UKCA (UK Conformity Assessment) planowane było (z wyjątkami) już od 1 stycznia 2022r. dla większości produktów wymagających takiego oznakowania i wprowadzanych na rynek UK.

Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami UK:

  • Możliwym będzie oznaczanie znakiem UKCA wyrobów, w odniesieniu do których przepisy pozwalają producentowi lub upoważnionemu przedstawicielowi na samodzielne sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności (UK Declaration of Conformity) bez konieczności przeprowadzenia badań i wydawania odpowiednich certyfikatów przez instytucję zewnętrzną;
  • Produkty o zwiększonych wymogach bezpieczeństwa, które dotychczas wymagały dodatkowego badania i certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną przed ich oznakowaniem znakiem CE, również w przypadku oznakowania UKCA będą musiały zostać zbadane i certyfikowane przez brytyjską jednostkę zatwierdzoną (UK Approved Body);
  • Dla większości produktów wprowadzanych do obrotu w UK oznakowywanych dotychczas europejskimi znakami zgodności CE lub ɛ (tzw. „odwrócony epsilon”), wymagane będzie zastosowanie znaku UKCA. Kategorie produktów, które zostaną objęte nowymi zasadami to m.in.: wyroby medyczne, wyroby i urządzenia dla kolei, urządzenia AGD, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, wyroby budowlane, zabawki, zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, przyrządy pomiarowe, produkty ujęte w dyrektywie ATEX, sprzęty radiowe i telekomunikacyjne, środki ochrony indywidualnej (PPE), urządzenia gazowe, maszyny, pojemniki na aerozole, czy urządzenia elektryczne do stosowania (pracy) w określonych granicach napięcia.

Podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów nie odbiegają od regulacji europejskich i w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż produkty spełniające wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych i dotychczas oznakowywane znakiem CE będą również spełniały wymagania brytyjskich „wyznaczonych standardów” (tzw. designated standards). Choć obecnie regulacje brytyjskie w dużej mierze pokrywają się z regulacjami UE i nie wprowadzają odmiennych wymagań dla produktów dotychczas oznakowywanych znakiem CE, znak UKCA będzie odwoływał się do prawa krajowego UK, a nie do dyrektyw i rozporządzeń UE.

Więcej informacji:

https://www.gov.uk/government/news/businesses-given-more-time-to-apply-new-product-safety-marking ( Źródło: Brexit.gov.pl/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet