1 wrz 2021

1 wrz 2021

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wprowadzony niedawną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych rejestr akcjonariuszy likwiduje akcje na okaziciela, które pozwalały akcjonariuszowi pozostać anonimowym. Posiadając nawet niewielką liczbę akcji można poznać dane wszystkich pozostałych akcjonariuszy, w tym także ich dane osobowe oraz adres korespondencyjny.

Od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą posiadać formy dokumentu (tzw. obowiązek dematerializacji akcji) i muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, który to z kolei może być prowadzony jedynie przez zewnętrzny, licencjonowany podmiot.

Istotą dematerializacji akcji jest całkowite wycofanie z obiegu gospodarczego dokumentów akcji, które dotychczas miały postać papierową, i zastąpienie ich zapisem elektronicznym.

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne miały obowiązek najpóźniej do 30 września 2020 r. (pierwotnie do 30 czerwca 2020 r., ale rozporządzenia COVID-owe wydłużyły ten termin właśnie do 30 września 2020 r.).

Dlaczego prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest dla akcjonariuszy spółki kluczowy? Bowiem tylko i wyłącznie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy, który jest prowadzony przez wybrany przez spółkę podmiot, będzie posiadała przymiot akcjonariusza tejże spółki. W związku z czym, wszyscy ci, którzy nie złożyli dokumentów akcji w spółce, lub po 1 marca 2021 r. bezpośrednio w danym podmiocie, który prowadzi rejestr akcjonariuszy, albo ci wspólnicy, których spółki zaniechały dokonania szeroko rozumianej dematerializacji akcji – będą mieli bardzo poważne problemy z wykonywaniem swoim praw podmiotowym przysługującym im niegdyś – z dokumentu – akcji.

Nowelizacja wywołała także inny skutek finansowy dla spółek a  mianowicie obecnie (od 2020 r.) każda ze spółek (akcyjna, komandytowo-akcyjna) ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej i to dość rozbudowanej, bowiem musi się znaleźć na niej miejsce na komunikację z akcjonariuszami. Na takiej stronie zamieszcza się wszelkie wymagane przez przepisy prawa lub statut spółki ogłoszenia kierowane do akcjonariatu. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 23.08.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet