4 sty 2016

4 sty 2016

Unijny Kodeks Celny

Przez:

Sekcja: Aktualności

Unijny Kodeks Celny (UCC) został przyjęty 9 października 2013 r. w postaci Rozporządzenia (EU) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wszedł on w życie 30 października 2013 r. uchylając Rozporządzenie (EC) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Zmodernizowanego Kodeksu Celnego). Istotne zasady UCC zaczną obowiązywać od 1 maja 2016 r. o ile zostaną przyjęte pozostałe akty delegowane i wykonawcze.
W dniu 17 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła przejściowy akt delegowany (UCC Transitional Delegated Act) w celu ustalenia na okres przejściowy regulacji dla operatorów i administracji celnej do czasu wprowadzenia nowych systemów informatycznych pozwalających na wymianę informacji pomiędzy administracją celną a Komisją oraz przechowywania tych danych. Akt ten jest ostatnim elementem pakietu prawnego Unijnego Kodeksu Celnego dołączając do pozostałych aktów w postaci przepisów delegowanych – Delegated Act (DA) – przyjęty 28 lipca 2015 r. i przepisów wykonawczych – Implementing Act (IA) – przyjęty 24 listopada 2015 r. jako trzech filarów wprowadzanego Unijnego Kodeksu Celnego. Akt ten zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiego i Radzie Europy, które to będą miały dwa miesiące czasu (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące) na wyrażenie ew. swoich zastrzeżeń. (źr. CLECAT Newsletter 2015/46 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet