4 sty 2016

4 sty 2016

Niemcy – Nowe Ogólne Warunki Spedycyjne 2016

Przez:

Sekcja: Aktualności

Niemieckie Zrzeszenie Spedytorów i Logistyków (DSLV) opublikowało nową wersję ogólnych warunków spedycyjnych – Allgemeine Deutsche Spediteursbedingungen (ADSp 2016) rekomendując jej stosowanie od 1 stycznia 2016 r.
Warunki ADSp 2016 zostały zmodyfikowane i dostosowane do aktualnego stanu prawnego jak też dokonujących się zmian w praktyce spedycyjnej. Po raz pierwszy włączono do nich klauzule dotyczące elektronicznej komunikacji i dokumentacji. Dodano również regulacje dotyczące prawnych aspektów w odniesieniu do załadunku i wyładunku, demurrage i obrotu paletami.
Klauzule dotyczące odpowiedzialności zostały w obecnej wersji oparte na prawnych regulacjach niemieckiego kodeksu handlowego (German Commercial Code – HGB) a limit odpowiedzialności został podniesiony z 5 EUR/kg do SDR 8,33/kg.
Jak podaje DSLV ponad 90% firm spedycyjnych i logistycznych w Niemczech pracuje w oparciu o ADSp, wyrażając jednocześnie nadzieję, że ADSp 2016 utrzyma w sensie akceptacji rynku swoją wysoką pozycję zarówno ze strony firm spedycyjnych i logistycznych jak i ze strony załadowców.
Na chwilą obecną osiągalna jest jedynie wersja niemiecka ADSp 2016, wersja angielska zostanie opublikowana jeszcze w styczniu. (źr. CLECAT Newsletter 2015/46 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet