11 kwi 2022

11 kwi 2022

UE: 5 pakiet sankcji przeciwko Rosji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada UE przyjęła 8 kwietnia br.  piąty pakiet sankcji przeciw Rosji. Obejmuje on zakaz wjazdu na teren Unii ciężarówek rosyjskich i białoruskich przewoźników, także w przewozach tranzytowych.

UE przyznała wyjątki od zakazu dla przewozów leków i towarów medycznych, spożywczych (w tym pszenicy) oraz przewozów humanitarnych. Odpowiednie akty prawne mają wkrótce ukazać się w Dzienniku Urzędowym UE.

Rozporządzenie 2022/576 wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji lub na Białorusi. Dla zakazu przewidziano okres przejściowy – do 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed 9 kwietnia 2022 r. nie stosuje się wskazanego zakazu transportu drogowego, pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

  1. a) znajdował się już na terytorium UE 9 kwietnia 2022 r. lub
  2. b) musi przejechać tranzytem przez UE, aby powrócić do Rosji lub na Białoruś.

Zakaz transportu drogowego nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ nie obejmuje transportu:

  1. a) poczty w ramach usługi powszechnej;
  2. b) towarów przewożonych tranzytem przez UE między Obwodem Kaliningradzkim a pozostałym terytorium Rosji, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany.

Ponadto właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorcę transportu drogowego z siedzibą w Rosji, jeżeli ustaliły, że taki transport jest niezbędny:

  1. a) w celu zakupu, przywozu lub transportu do UE gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;
  2. b) w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z rozporządzeniem;
  3. c) w celach humanitarnych;
  4. d) w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych UE i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji lub na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; lub
  5. e) w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

Powyższe sankcje nie dotyczą polskich przewoźników drogowych ani przewoźników z innych państw niż Rosja i Białoruś. Można się jednak spodziewać, że Rosja i Białoruś zastosują analogiczny zakaz transportu drogowego dla przewoźników z UE, w tym Polski. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury odradza polskim przewoźnikom wykonywanie podróży do Białorusi i Rosji, a tym, którzy posiadają pojazdy na terytorium tych państw, zaleca ich powrót do Polski.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 08 i 10.04.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet