8 kwi 2022

8 kwi 2022

PRAWO GOSPODARCZE: Sejm uchwalił ustawę mającą przeciwdziałać kradzieży spółek

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm uchwalił 07 kwietnia nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe rozwiązania mają dać przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Zmiana miałaby wejść w życie 21 czerwca br.

Uzasadniając projekt wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił, że głównym celem przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu jest przeciwdziałanie procederowi tzw. kradzieży spółek. – Polega on na tym, że podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące reprezentacji podmiotu w oparciu o wnioski, które są sfałszowane, tj. opierają się na nieprawdziwych danych – zaznaczył.

Uchwalone przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Nowe rozwiązania  mają dają przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. W ten sposób oszuści przejmują reprezentację spółki bez wiedzy ich prawowitych zarządców i wspólników.

 Newsletter KRS

„Kradzieży spółek” przeciwdziałać ma newsletter KRS rozsyłany emailem. Umożliwi on przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. Usługa newslettera będzie polegać na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS.Przesyłane będą w ten sposób jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS. Osoba, która otrzyma taką informację będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie wpisanym do KRS.W przypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter pozwoli przedsiębiorcy na szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ściągania. Nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi. W postaci wygodnego newslettera powstaje natomiast dodatkowy mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX  z dn. 07.04.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet