11 kwi 2022

11 kwi 2022

Prawo pracy: 100 zł za oświadczenie o zatrudnieniu Ukraińca

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Ministerstwo Rodziny planuje znaczne podniesienie opłat w uproszczonej procedurze zatrudniania cudzoziemców.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znalazł się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przewiduje on podwyżkę opłaty z 30 zł do 100 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, na podstawie którego polskie firmy mogą zatrudniać obywateli Ukrainy, rosyjskich, Białorusinów, Mołdawian, Gruzinów i Armeńczyków. Po ostatniej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia jest to możliwe nawet przez 24 miesiące. Przed zmianą przepisów okres ten wynosił tylko sześć miesięcy. Przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.  Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 11.04.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet