13 kwi 2022

13 kwi 2022

Korzystne zmiany w PIT w ramach #NiskiePodatki po konsultacjach społecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

24 marca br. premier Mateusz Morawiecki i wiceminister finansów Artur Soboń przedstawili projekt zmian podatkowych. Wśród jego najważniejszych rozwiązań znalazły się:

  • Pozostawienie wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł).
  • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., czyli obniżenie podatku o niemal 1/3.
  • Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna.
  • Limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
  • Szeroki pakiet prorodzinny.
  • Likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.
  • Mechanizm wyrównawczy dla OPP.
  • Uchylenie tzw. abolicji podatkowej.
  • Przesunięcie terminu obowiązywania JPK PIT i CIT.

Przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne

Rozwiązania zaproponowane przez MF spotkały się z aprobatą partnerów społecznych. W wyniku konsultacji MF uzupełniło je o kilka nowych rozwiązań.

Jednym z nich jest możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego. W ten sposób realizujemy postulat biznesu, doradców podatkowych i księgowych.

Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia.

Zrezygnowano natomiast ze zmian w PIT-0 dla seniorów. W tym zakresie uwzględniono postulaty strony społecznej, która chciała by z ulgi mogli korzystać nie tylko ci, którzy nigdy nie pobierali emerytury, ale również ci, którzy zrezygnowali z jej pobierania.

Pozostawiono również ulgę na zabytki. Z tym, że będzie ona obowiązywała wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Na wniosek księgowych przesunięto na 1 stycznia 2023 r. możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników.

Również na wniosek księgowych i biur rachunkowych zrezygnowano z części obowiązków płatników. Między innymi wykreślono obowiązek wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników
o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Co więcej, oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.

Nowe rozwiązania mają zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych i zmniejszyć wysokość podatków.

Na zmianach w podatkach w ujęciu procentowym najwięcej zyskują mniej zamożni.

Materiały

Prezentacja pn. Niskie podatki – Projekt po konsultacjach społecznych
Niskie​_podatki​_projekt​_po​_konsultacjach​_społecznych.pdf 3.10MB
(Źr.www.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet