31 mar 2020

31 mar 2020

Tymczasowe przywrócenie granic

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Przywróconą tymczasowo kontrolę graniczną osób przedłużono na okres od 25 marca 2020 r. do 13 kwietnia 2020 r. Zakres kontroli, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 31.03.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet