31 mar 2020

31 mar 2020

Sprawozdania. Terminy będą przesunięte o trzy miesiące

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sprawozdania finansowe za 2019 r. trzeba będzie sporządzić do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września. Dla spółek giełdowych będzie to odpowiednio koniec maja i sierpnia – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Możliwość przesunięcia tych terminów da ministrowi finansów specustawa, nad którą wczoraj pracował Senat. Ma ona wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale delegacja do wydania przepisów wykonawczych będzie obowiązywać od dziś, czyli już od 31 marca 2020 r.

Ostatni dzień marca to, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostatni moment na sporządzenie i podpisanie rocznych sprawozdań za 2019 r. Z projektu rozporządzenia wynika, że termin ten zostanie przedłużony o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółek giełdowych – o dwa miesiące.

Analogiczne wydłużenie (odpowiednio o trzy i o dwa miesiące) będzie dotyczyło terminów zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r. przez odpowiedni organ (np. zgromadzenie wspólników). Czas na to będzie do końca września, a w spółkach giełdowych – do końca sierpnia.

Dopiero od tego momentu będzie liczony 15-dniowy termin na złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – w konsultacjach

(Źródło: DGP e – wydanie z dn. 31.03.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).