18 maj 2020

18 maj 2020

Tarcza 3.0. już obowiązuje od soboty – terminy zostaną odwieszone

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jedna z ważniejszych zmian przewiduje uchylenie art. 15zzs w specustawie z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, ze zm.). Przepisem tym zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach karnych skarbowych i egzekucyjnych. Wyjątkiem były kontrole (podatkowe i celno-skarbowe) oraz postępowania podatkowe – te nie zostały zawieszone i toczą się tak jak wcześniej.

Stanie się to po upływie siedmiu dni od wejścia w życie tarczy 3.0.

Tarcza 3.0 wprowadziła też ważną zmianę w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (art. 306e ordynacji podatkowej). Urzędy, które wystawiają je w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie będą uwzględniły zaległości objętych tym zaniechaniem. Oznacza to, że jeżeli podatnik zapłaci PIT za ubiegły rok do 1 czerwca, to nie będzie to wykazywane w zaświadczeniu jako zaległość. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 18.05.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet