18 maj 2020

18 maj 2020

Nowe przepisy w sprawie ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa – dla kierowców, marynarzy, załóg samolotów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878).

Przewiduje ono m.in. wstrzymane do odwołania przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski. Tak jak do tej pory, osoby przekraczające granicę będą musiały przejść dwutygodniową kwarantannę. Utrzymany został też wymóg podawania na granicy informacji nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym dana osoba będzie przebywać wraz z numerem telefonu. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Z obowiązku odbycia dwutygodniowej kwarantanny zwolnione będą osoby przekraczające granice naszego kraju w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym m.in.: załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy i kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób (czyli  busów).

Co ważne, osoby przekraczające granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podobnie jak i studenci i opiekunowie uczniów i dzieci uczęszczające do przedszkola w Polsce lub w państwie sąsiadującym, będą musiały udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii lub EOG albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.Rozporządzenie obowiązuje od soboty 16 maja 2020 roku. ( Źródło: Prawo pl. dla LEX z dn. 16.05.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet