15 maj 2020

15 maj 2020

Stanowisko FMC w kwestii demurrage i detention

Przez:

Sekcja: Aktualności

Po czteroletnim procesie konsultacyjnym, wszczętym na skutek petycji złożonej przez spedytorów i załadowców którzy poczuli się niesłusznie karani przez praktykę obciążania ich opłatami za demurrage i detention  powstałymi w okolicznościach pozostających poza ich kontrola, amerykańska FEDERAL MARITIME COMMISSION określiła 28/04/2020 swoje stanowisko w tej sprawie   ( Interpretive Rule).

Ze względu na wagę tego zagadnienia dla świata żeglugowego, stanowisko FMC będzie mieć zasadnicze znaczenie dla dalszej praktyki stosowania opłat za dem/det nie tylko w USA, ale na całym świecie.

FMC podkreśliła   , że oceniając zasadność stosowania opłat za demurrage i detention przez armatorów, będzie brać pod uwagę kilka kwestii, w tym:

– jednakowe podejście do opłat w przypadku tak carrier jaki merchant haulage

– uczciwy i uzasadniony okres wolny od opłat

– wysokość opłat

– stopień w jakim praktyka stosowania opłat służy ich pierwotnemu celowi tzn. płynności ruchu towarów w obrocie morskim

– całokształt polityki przewoźników odnośnie demurrage i detention oraz jasność stosowanej terminologii. ( źr. Clecat – Newsletter 20/ op. JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet