1 cze 2020

1 cze 2020

System do poboru opłaty elektronicznej

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot weszło w życie w dniu 28 maja 2020 r.

Wyznaczono Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do świadczenia usług z zakresu: projektowania urządzeń oraz budowy elementów i wdrożenia elementów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o drogach publicznych.

Usługi te obejmują m.in. opracowanie i przekazanie podmiotowi pobierającemu opłatę elektroniczną dokumentacji technicznej wysokopoziomowej systemu. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 01.06.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet