14 lut 2023

14 lut 2023

Sieć TEN-T tylko z jednym połączeniem kolejowym Polski z Ukrainą.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na drugie należy zaczekać co najmniej do 2023 roku. Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że Polska proponowała włączenie do europejskiej sieci bazowej rozszerzonej TEN-T oraz europejskiego korytarza transportowego „Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie” odcinka kolejowego Lublin – Zamość – Bełżec – granica PL/UA i jego przedłużenia do Lwowa. – Na obecnym etapie uzgodnień w procedowanym projekcie nowego rozporządzenia TEN-T nie uwzględniono tej linii.

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia TEN-T kolejny przegląd sieci nastąpi do 31 grudnia 2023 roku.

Linie współfinansowane przez UE będą normalnotorowe, o szerokości 1435 mm. Ministerstwo nadmienia także, że Polska współpracuje z Ukrainą nad uruchomieniem kolejnych kolejowych połączeń. Podpisane przez spółkę CPK porozumienie z Kolejami Ukraińskimi (Ukrzaliznyca) zakłada ścisłą współpracę przy budowie od podstaw nowej linii KDP z Polski na odcinku z Trawnik przez Zamość do granicy PL/UA i dalej do Lwowa i Kijowa. Ma być to linia o europejskiej szerokości toru i prędkości eksploatacyjnej do 250 km/h. Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia.

Lipcowa rewizja sieci TEN-T zakłada rozszerzenie czterech Europejskich Korytarzy Transportowych na Ukrainę i Republikę Mołdawii, w szczególności rozszerzenie Korytarza Morze Północne – Bałtyk przez Lwów i Kijów do Mariupola, przedłużenie nowo utworzonego Korytarza Bałtyk – Morze Czarne/Egejskie do Odessy przez Lwów i Kiszyniów oraz rozszerzenie korytarzy Bałtyk – Adriatyk i Ren – Dunaj do Lwowa. W związku z powyższym przez Polskę mają przebiegać dwa korytarze transportowe sieci TEN-T łączące Polskę z Ukrainą, tj.:

– Morze Północne – Morze Bałtyckie;  Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie.

Oba połączenia kolejowe między Polską a Ukrainą mają przebiegać przez przejście graniczne w Medyce. W związku z tym spółka planuje podjąć działania mające na celu polepszenie infrastruktury kolejowej na tym przejściu granicznym. W tym celu w nowej perspektywie finansowej UE planowany jest projekt „Prace na ciągu E 30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) – prace projektowe”.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 13.02.2023 r. /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet