14 lut 2023

14 lut 2023

Po interwencji rzecznika MŚP, tytuły egzekucyjne będą tańsze dla przedsiębiorców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przedsiębiorcy musieli płacić po kilka tysięcy złotych za tytuły egzekucyjne, które można było zastąpić jednym za 100 zł. Ministerstwo Finansów zareagowało na postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie obniżenia kosztów przedsiębiorców i zaleciło jednostkom podległym wystawianie tytułów wykonawczych wielopozycyjnych.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skierowanie wniosku o egzekucję podatków oznacza m.in. obciążenie dłużnika opłatą manipulacyjną w wysokości 100 zł, pobieraną osobno od każdego tytułu egzekucyjnego. Urząd skarbowy kierując sprawę do egzekucji, może na jednym tytule wykonawczym umieścić wiele dochodzonych należności.

W sprawach skierowanych przez przedsiębiorców rzecznik MŚP zauważył, że przyjętą i akceptowaną praktyką urzędów skarbowych jest, że bez uzasadnienia wystawiały po jednym tytule wykonawczym osobno na każdy okres zaległości, nawet jeśli długi te wynikały z jednej i tej samej decyzji podatkowej lub deklaracji. Analiza przesłanych do rzecznika dokumentów ujawniła, że urząd skarbowy zamiast jednego tytułu wykonawczego wystawiał ich nawet kilkanaście, co powodowało, że dłużnik zmuszany był do uiszczenia opłaty manipulacyjnej kilkanaście razy wyższej, niż gdyby wystawiono jeden tytuł wykonawczy. Urząd skarbowy stosując takie zabiegi mógł doprowadzić do wydania 99 tytułów wykonawczych (opłata manipulacyjna 9 900 zł) zamiast jednego (opłata manipulacyjna 100 zł).

Rzecznik MŚZ zwrócił się do Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W odpowiedzi Minister Finansów poinformował, że uwzględniając argumenty rzecznika o prowadzeniu spraw z poszanowaniem zasad gospodarności, skierował do jednostek podległych zalecenie wystawiania tytułów wykonawczych wielopozycyjnych, w sytuacji, gdy brak jest prawnych oraz technicznych przeszkód do takiego działania.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.13.02.2023 r./HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet