9 lut 2023

9 lut 2023

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów trzeba rozliczyć VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa o VAT daje podatnikom możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT) nad należnym w kilku terminach. To, kiedy podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot, uzależnione jest m.in. od tego, czy w danym okresie, za który rozlicza ten podatek, dokonywał czynności opodatkowanych.

Na wstępie trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy podatnik VAT nie dokonywał w okresie rozliczeniowym żadnych czynności opodatkowanych (np. sprzedaży, choć nie jest to jedyna czynność, która wpisana jest w katalog czynności opodatkowanych VAT), ustawa daje mu możliwość wnioskowania o zwrot podatku naliczonego. Częstą wątpliwością, która powstaje podczas podejmowania decyzji o dyspozycji nadwyżką podatku naliczonego nad należnym czy też samym podatkiem naliczonym wynikającym z deklaracji VAT za dany okres, jest fakt, czy podatnikowi przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 60 dni, jeśli w podatku należnym wykazano wyłącznie transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wątpliwość ta rodzi się głównie z przekonania, że czynnością opodatkowaną VAT jest tylko sprzedaż.

art. 87 ust. 2 ustawa o VAT wskazuje podstawowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Co do zasady jest to termin 60-dniowy. Oczywiście ustawa przewiduje również dłuższe i krótsze terminy zwrotu (25 dni czy też 180 dni), ale ich zastosowanie wymaga wystąpienia określonych w ustawie przesłanek. Przykładowo, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które w kraju byłyby opodatkowane, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Katalog czynności opodatkowanych VAT również znajduje się w ustawie o VAT. Zgodnie z art. 5 ustawy, opodatkowaniu VAT podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Z przedstawionego katalogu wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest czynnością opodatkowaną VAT na terytorium kraju, wobec czego uprawnia do zwrotu bezpośredniego w terminie 60 dni. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.09.02.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet