17 lis 2017

17 lis 2017

Senat zaakceptował nowelizację Ordynacji podatkowej- fiskus udostępni informacje o podatkowej sytuacji kontrahenta

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 15 listopada 2017 r. Senat przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek. Zmiany  Ordynacji podatkowej przewidują wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o wywiązywaniu się z niektórych obowiązków podatkowych. Chodzi np. o informacje o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych. Nie będzie można jednak uzyskać informacji o potencjalnym kontrahencie Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być bowiem każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Wydanie przedmiotowego zaświadczenia będzie podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji o sytuacji podatkowej podatnika, w tym informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji, mimo upływu terminu na jej złożenie.
Zdaniem rządu proponowane zmiany przyczynią się do ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów. Ustawa wymaga jedynie podpisu prezydenta. Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.( Źr. www. senat.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet