4 maj 2020

4 maj 2020

Ruch lotniczy – uchylenie rozporządzenia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z a 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR wejdzie w życie 12 maja 2020 r.

Omówienie: Utraci moc rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz.U. poz. 2283, z 2006 r. poz. 1478 oraz z 2019 r. poz. 459). ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 04.05.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).