4 maj 2020

4 maj 2020

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek wejdzie w życie 12 maja 2020 r.

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Zgodnie z rozporządzeniem, refinansowany jest zakup następujących składników wyposażenia statku:

  • automatycznie nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej dla osoby regularnie przebywającej na pokładzie statku;
  • zbiorowego środka ratunkowego;
  • radiotelefonu VHF;
  • sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego;
  • urządzenia AIS pilot plug (wtyczki pilotowej);
  • sprzętu ECDIS śródlądowego;
  • radarowego sprzętu nawigacyjnego;
  • wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) lub autopilota albo urządzenia zintegrowanego posiadającego funkcje wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) i autopilota;
  • kamery do skracania strefy ograniczonej widoczności ze sterówki.

Źródło: DGP e – wydanie z dn. 04.05.2020 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet