6 paź 2016

6 paź 2016

Rosja podpisała instrukcję w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniach 28-30 września 2016 r. w Sankt Petersburgu odbyły się rozmowy w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. W posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych wzięli udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej Nikołaj Asauł oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. Celem rozmów było  uzyskanie potwierdzenia od strony rosyjskiej, że federalne służby kontrolne będą przestrzegać zasad klasyfikacji przewozów, określonych w instrukcji przyjętej podczas poprzednich negocjacji.  Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych z Polski i Rosji, w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń, została opracowana zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi podczas polsko-rosyjskich rozmów w Moskwie 19 lutego 2016 r. oraz w Gdańsku w dniach 31 marca-1 kwietnia 2016 r. Strona rosyjska nie zgłosiła wówczas uwag do tekstu instrukcji.  Podczas rozmów omówione zostały liczne przypadki nieprawidłowych działań rosyjskich służb kontrolnych w stosunku do polskich przedsiębiorców i kierowców. Zatwierdzona podczas negocjacji w Sankt Petersburgu instrukcja , ma na celu uniknięcie tych nieprawidłowości. Zgodnie z przyjętymi  ustaleniami wszystkie przypadki budzące wątpliwości będą rozpatrywane w ciągu trzech dni. W  pierwszej połowie listopada br. w Krakowie mają się odbyć rozmowy w sprawie określenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2017 r. (Źr.www.mib.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet