6 paź 2016

6 paź 2016

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

04 października w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt ustawy zakłada, z pewnymi wyjątkami, zakaz handlu w niedziele w placówkach handlowych oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu.
Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz handlu wykonującymi inne czynności  sprzedażowe są centra logistyczne, magazynowe, dystrybucyjne oraz  terminale przeładunkowe. Wyjątkiem będą  usługi świadczone na rzecz handlu artykułami niezbędnymi do zapewnienia pracy w ruchu ciągłym, usługi na rzecz zaopatrywania w wodę, gaz, energię elektryczną, opał i paliwo, usługi w zakresie szybko psujących się artykułów żywnościowych czy usługi na rzecz handlu prasą. Do innych czynności sprzedażowych zostały zaliczone: sortowanie, klasyfikowanie, składanie towarów i wyrobów, mieszanie i łączenie towarów oraz wyrobów, butelkowanie, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywanie magazynowania produktów i towarów, czyszczenie i suszenie produktów spożywczych, ich gotowanie, zamrażanie i konserwowanie oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych ( www.sejm.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet