4 gru 2019

4 gru 2019

PRZEGLĄD ŚWIATOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PROCEDUR CELNYCH

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniach 18–20 listopada 2019 ROKU CLECAT reprezentował FIATA na 21. spotkaniu zmienionego Komitetu Zarządzającego Konwencji z Kioto (RKC / MC) w siedzibie WCO (World Custom Organisation) w Brukseli. Uczestnicy omówili i przedstawili wytyczne dotyczące kierunku kompleksowego procesu przeglądu zrewidowanej konwencji z Kioto. Zmieniona konwencja z Kioto jest sztandarową konwencją WCO, która ustanawia globalne zasady dotyczące uproszczenia i harmonizacji procedur celnych.

Podczas spotkania podkreślono, że przegląd poczynił znaczne postępy w analizie ponad 170 wniosków, obejmujących 37 koncepcji przedstawionych przez posłów i zainteresowane podmioty zewnętrzne, w tym FIATA. Potwierdzono również wniosek, że RKC pozostanie sztandarową konwencją WCO, a wszelkie podejmowane prace będą miały na celu jedynie dalsze wzbogacenie konwencji. Spotkanie potwierdziło, że następne spotkanie grupy roboczej ds. Przeglądu będzie miało za zadanie opracowanie nowego planu prac. Wyniki tych dyskusji należy przekazać na spotkaniu RKC / MC, które odbędzie się w dniach 10–12 lutego 2020 r. ( Źródło: CLECAT – Newsletter no 37, World Customs Organisation/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).