6 gru 2019

6 gru 2019

Wykaz paliw ciekłych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Uzyskania koncesji wymagają wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:

  • Półprodukty rafineryjne z wyłączeniem produktów przeznaczonych na inne cele niż opałowe, napędowe lub żeglugowe,
  • Benzyny ciężkie,
  • Benzyny silnikowe,
  • Oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, dystrybucja, obrót, w tym z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących weszło w życie dnia 01 grudnia 2019 roku, za wyjątkiem przepisów, które zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2020 roku ( Źródło: DGP z dn. 06 – 08.12.2019 r., nr 236 (5138) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet