4 gru 2019

4 gru 2019

EUROPEJSKA RADA ZAŁADOWCÓW ODRZUCA PRZEDŁUŻENIE BIEŻĄCEGO ROZPORZĄDZENIA BER

Przez:

Sekcja: Aktualności

Po oświadczeniach CLECAT i FEPORT,  Europejska Rada Załadowców (European Shippers Council – ESC)  wyraziła rozczarowanie propozycją Komisji dotyczącą przedłużenia obecnego rozporządzenia BER o 4 lata.

Obecne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych konsorcjów, obowiązujące od 2009 r., nie zapewnia instrumentów pozwalających poradzić sobie z aktualnymi czynnikami rynkowymi
i powoduje poważne konsekwencje, które wpływają na warunki działalności morskiej. EKES odrzuca zatem wniosek Komisji Europejskiej o przedłużenie BER na kolejne 4 lata bez żadnych modyfikacji.

Dokument roboczy służb Komisji nie zwraca uwagi na bieżące wymagania rynkowe, w których wymagania klientów oparte na zasadach oddanych, dostarczonych i transparentnie mierzonych wyników usług są kluczowe dla budowania zaufania i wydajności wśród partnerów morskiego łańcucha dostaw. Obecna propozycja przedłużenia BER pozostawia wiele kwestii niejasnych, np. w zakresie, które konsorcja są objęte obowiązującym prawodawstwem i dlaczego utrzymany jest próg 30%  . Ponadto jeden z podstawowych filarów BER „powrót korzyści dla użytkowników transportu” ogranicza się do poziomu niższych stawek frachtowych jako jedynego parametru służącego do oceny tych korzyści. Pozostałe koszty, takie jak dopłaty lub wskaźniki jakości, które mają znaczący wpływ na działalność nadawców, są pomijane.

Na początku tego roku, kilkakrotnie podczas procesu przeglądu BER, ESC i inne zainteresowane strony w morskim łańcuchu logistycznym informowały już KE o negatywnych skutkach rozporządzenia i potrzebnych zmianach. W świetle powyższych punktów ESC będzie aktywna w trwającym okresie konsultacji, aby osiągnąć wynik, w którym głos klienta zostanie rozważony.

(Źródło: Newsletter CLECAT No 37/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet