12 maj 2016

12 maj 2016

Projekt „ Pakietu paliwowego”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało, o dobiegających  końca pracach nad pakietem rozwiązań (czyli nowelizacji ustaw o VAT, podatku akcyzowym i prawa energetycznego),  dotyczących ograniczenia szarej strefy na rynku paliw płynnych mających na celu uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ na obrót paliwami z zagranicą.. O rozmiarze szarej strefy świadczyć mogą dane cząstkowe . Rosnąca liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Polsce ( w 2012 r. wyniosła 24,8 mln, w 2013 r. 25,6 mln zaś w 2014 r. 26,4 mln sztuk),nie powoduje wzrostu sprzedaży paliw. Według  danych POPIHN, który szacuje rozmiar szarej strefy na rynku diesla na 15%,  sprzedaż paliw spadła z 25,8 mln m sześc. w 2012, do 24,9 w 2013 i 24,6 w 2014 r.

Podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy będą mogli zgodnie z projektem stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych wyłącznie na rzecz podmiotów krajowych (tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju) albo podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP.

Ministerstwo zamierza również  uszczelnić pobór podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. Proponowana zmiana  wprowadza obowiązek zapłaty przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw podatku VAT z chwilą  kiedy towar został fizycznie wprowadzony do kraju, a nie jak dotychczas faktycznie dopiero po sprzedaży paliwa w kraju. W przypadku prób oszustwa skróci to znacznie czas reakcji organów skarbowych. Jeśli nabycia realizowane będą za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te będą płatnikami podatku VAT, co zwiększy skuteczność jego poboru. Projekt ustawy zostanie skierowany w najbliższym czasie na Komitet Stały Rady Ministrów.(Źr. www. mf. gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet