6 maj 2016

6 maj 2016

Prawo-sprostowanie rozporządzenia delegowanego 2015/2446 UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz. Urz. UE L 111 opublikowano  sprostowanie art. 139 i 141 rozporządzenia delegowanego 2015/2446 UE w zakresie towarów, które mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej w formie czynności uznawanej za zgłoszenie celne, m.in. w odniesieniu do palet, kontenerów, środków transportu, części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia do odnośnych palet, kontenerów i środków transportu, rzeczy osobistych przewożonych przez podróżnych. Poniżej zamieszczamy link do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/651 z dnia 5 kwietnia 2016 r. zawierającego sprostowanie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.111.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:111:TOC  (Źr www.finanse.mf.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet