12 maj 2016

12 maj 2016

Naprawienie błędu w ewidencji po latach

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA w wyroku z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 712/14 orzekł, że przychód powstaje z chwilą ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego, a nie z chwilą jego rozwiązania i zaliczenia do pozostałych przychodów operacyjnych. Spółka rozwiązała odpis aktualizujący po kilku latach od momentu kiedy miała taki obowiązek. Fiskus uznał, że z chwilą rozwiązania(ujęcia w ewidencji)  odpisu aktualizacyjnego zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów należy opodatkować przychód z tego tytułu. Spółka podniosła, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4e u.p.d.o.p. rozwiązanie odpisów aktualizujących stanowi przychód w momencie ustania przyczyny utworzenia odpisu. Jest to związane z tym, że zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 o.p. zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem organu podatkowego, iż powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4e u.p.d.o.p. może nastąpić dopiero, gdy dojdzie do rozwiązania odpisu aktualizującego na gruncie rachunkowości. W postępowaniu podatkowym ewidencja pełni wyłącznie rolę dowodową. (www.orzeczenia . nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet