17 wrz 2021

17 wrz 2021

Projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury wraca z pomysłem zmian w przepisach, które mają zwiększyć nadzór nad stacjami diagnostycznymi, podnieść bezpieczeństwo na drogach i uszczelnić system badań technicznych. Projekt przewiduje m.in. obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności na badaniach, wyższą opłatę za spóźnione badanie i przekazanie nadzoru na diagnostami Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym wprowadzający zmiany w systemie badań technicznych pojazdów nie może zostać uchwalony już od ponad czterech lat. Pomimo tego, że zgodnie z dyrektywą 2014/45/UE Polska powinna wcielić jej założenia już w maju 2018 r. Kolejna wersja projektu stanowi część próby przeprowadzenia reformy nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Główne założenia projektu są takie same: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i „uszczelnienie” systemu badań technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym. Zdaniem ministerstwa prawidłową jakość badań technicznych pojazdów zapewni rozdzielenie kompetencji nadzorczych na dwa organy: nadzór administracyjny  nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia diagnostów spocznie na starostach (tak jest obecnie). Nadzór na samymi diagnostami ma sprawować dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, który ma być też odpowiedzialny za egzaminowanie kandydatów na diagnostów i diagnostów. Projekt ma też stworzyć nowy system szkolenia dla diagnostów, m.in. obowiązkowe szkolenia: wstępne i cykliczne przypominające oraz rozszerzające wiedzę z zakresu konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania badań pojazdów (warsztaty doskonalenia zawodowego).
(Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 17.09.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet