16 mar 2022

16 mar 2022

Preferencja podatkowa: MF planuje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodu firm przekazujących pomoc dla Ukraińców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Będzie zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Przewiduje to opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia ministra finansów. Zaniechanie poboru ma obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Będzie dotyczyło dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Projekt zakłada wprowadzenie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn wskazanym podmiotom lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz tych podmiotów, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, jeżeli darowizna zostanie dokonana, a nieodpłatne świadczenie będzie realizowane, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 38w ustawy o CIT).

Chodzi o pomoc przekazywaną dla:

– organizacji pozarządowych także z Ukrainy,
– jednostek samorządu terytorialnego,
– Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
– a także dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.
Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.. 16.03.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet