16 mar 2022

16 mar 2022

Możliwość  legalnego zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek 15 marca br. na rządowym portalu praca.gov.pl pojawiła się nowa zakładka: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Tym samym zaczęły działać od strony technicznej przepisy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, dalej: specustawa).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 specustawy, obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

– jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub – jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Prawo do legalnej pracy w Polsce mają wszyscy, którzy przebywają w Polsce legalnie – bez względu na to, czy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., czy przed tą datą, a także bez względu na to, czy wjechali do nas bezpośrednio z Ukrainy czy nie (np. przylecieli samolotem ze Słowacji). Warunkiem zaś legalnej pracy jest sprawdzenie przez pracodawcę i zrobienie kopii dokumentów potwierdzających legalnych pobyt.

W środę – rusza rejestracja i nadawanie nr PESEL w urzędach miasta. Ma być też wiadomo, jak będzie wyglądało uzyskiwanie zaświadczeń o ochronie czasowej dla osób, które z różnych względów nie zostały objęte specustawą.

Wg. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Obywatel Ukrainy musi być w Polsce legalnie, np. m.in. przebywać w ruchu bezwizowym, na wizie lub powinien przebywać w Polsce na podstawie art. 42 tej specustawy. Jego pobyt uznaje się za legalny także wtedy, jeśli wjechał do Polski legalnie na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. MRiPS pytane zaś o to, czy pracodawca powinien też pobierać oświadczenie o zamiarze pozostania na terytorium RP, o którym mowa w art. 2 specustawy, informuje , że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma takiego obowiązku. – Pracodawca nie musi pobierać żadnego oświadczenia od obywatela Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego br., w wyniku wojny, jaka toczy się na Ukrainie – podkreśliło ministerstwo.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 16.03.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet