16 mar 2022

16 mar 2022

Prawo UE, orzecznictwo:   Tylko TSUE może znieść przymus powrotu co 8 tygodni ciężarówek na bazę.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję, że nie będzie podejmować żadnych działań o charakterze legislacyjnym w tym temacie, które miałyby na celu usunięcie ww. przepisu. „I to pomimo wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji, które jednoznacznie wskazywało na negatywny wpływ na środowisko i jednolity rynek takiego wymogu. W związku z tym firmom nie pozostaje nic innego jak czekać na wyrok TSUE w tej sprawie. Wyrok ma zapaść do końca tego roku.

Komisja planuje również opublikować wytyczne do tych przepisów, ale dopiero za ok. 2 miesiące, chociaż że weszły one już w życie.

Zdaniem prawników, wprowadzony w Pakiecie Mobilności obowiązek powrotu pojazdów międzynarodowego transportu towarowego do kraju siedziby firmy co osiem tygodni oraz dalsze ograniczenia dotyczące kabotażu (wprowadzenie okresu „cool-off”, zatwierdzenie ograniczeń dotyczących kabotażu w transporcie kombinowanym) sprzeciwiają się swobodzie świadczenia usług, a także nieproporcjonalnie ingerują w podstawowe prawa Unii. Dlatego powinny zostać uznane przez ETS za nieważne.

Na wniosek ministra infrastruktury rząd RP zdecydował o zaskarżeniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) trzech aktów prawnych, wchodzących w skład części rynkowo-socjalnej Pakietu Mobilności I. Pełnomocnik Polski przy TSUE złożył skargę 26 października 2020 roku. Skargi złożyły także Litwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Malta, Cypr i Belgia.

Źródło: Rzeczpospolita e -wydanie  z dn. 14.03.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet