11 lip 2018

11 lip 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 19 czerwca 2018 r. – poz. 1178 – Rozporządzenie ministra finansów z 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
– Dz.U. z 20 czerwca 2018 r. – poz. 1183 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze,
Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. – poz. 1268 – Rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet