20 sty 2016

20 sty 2016

Potrącenie nie uprawnia do przyspieszonego zwrotu podatku

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 30 listopada 2015 r., sygn. I FSK 1292/14, NSA uznał, że jeśli nie dokonano zapłaty faktur, a rozliczenie z kontrahentem nastąpiło przez potrącenie wzajemnych wierzytelności to podatnik nie może otrzymać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w terminie przyspieszonym tj. 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Podstawowym terminem zwrotu podatku jest termin 60 dniowy .Termin 25 dniowy jest wyjątkiem od zasady, a jako taki wyjątek, regulacja ta nie może być interpretowana w sposób rozszerzający.(Źr.Orzeczenia.nsa.gov.pl–K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet