20 sty 2016

20 sty 2016

Nie ma przychodu, gdy świadczenia są ekwiwalentne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 października 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-273/15/MM uznał, że spółka nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu zarządzania spółką przez zarząd bez wynagrodzenia. Członkowie zarządu realizując cele gospodarcze powierzone im przez wspólników mają prawo do udziału w zyskach, a zatem pełnienie funkcji zarządczych jest świadczeniem ekwiwalentnym.( Źr. Rzeczp. nr 13 –K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet