20 sty 2016

20 sty 2016

Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu , konsolidacji administracji podatkowej i celnej w jedną administrację skarbową. Nowo powstająca Krajowa Administracja Skarbowa przejmie zarówno zadania izb, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, jak i kompetencje izb i urzędów celnych. (Źr. Gazeta Prawna nr 7-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).