7 gru 2021

7 gru 2021

Port Gdynia z dofinansowaniem na inwestycje w basenach IV i V i dostęp lądowy „ostatniej mili”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał dofinansowanie na wykonanie projektów inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury dostępowej dla statków oraz drogi i linii kolejowej. Dzięki nim port będzie przygotowany do obsługi statków ro-ro powyżej 180 metrów.

Dofinansowanie z funduszu CEF dotyczy wykonania konkretnie trzech projektów planowanych inwestycji. Port otrzyma na nie kwotę 389 tys. euro, która pokryje dokładnie połowę kosztów. W ramach prac wykonana zostanie pełna dokumentacja, niezbędna do wnioskowania o decyzje administracyjne, ewentualnego pozyskania kolejnych środków unijnych i rozpoczęcia robót budowlanych rozbudowy infrastruktury dostępu dla statków w IV i V basenie, a także przebudowy dostępu lądowego tzw. ostatniej mili.

W pierwszym etapie projektu, w ramach którego prowadzone będą prace w obrębie IV basenu, powstanie projekt koncepcyjny, studium wykonalności, dokumentacja techniczna i środowiskowa. Podobnie stanie się w kolejnym etapie, jednak tutaj wszystkie działania dotyczyć będą basenu V. Trzeci etap projektu dotyczy dostępu lądowego. Zakłada wykonanie dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układów kolejowych i udrożnienia drogowego układu komunikacyjnego. Przebudowana arteria zapewni niezależne połączenie drogowe między portem a Estakadą Kwiatkowskiego, a w przyszłości planowaną Drogą Czerwoną..Zgodnie z planem roboty budowlane mają wystartować w 2024 roku.(Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet