7 gru 2021

7 gru 2021

Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT)

Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury, rozpoczętych w październiku 2021 roku..

Wzór struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT) jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Główne zmiany to:

  • zmiana opisów kodów krajów członkowskich i kodów walut
  • zmiana definicji elementu TAdres, w tym dodanie nowego typu TGLN
  • dodanie elementu TZnakowy20
  • zmiana definicji elementu TNumerKSeF
  • zmiana definicji wybranych elementów znakowych na typ integer
  • wprowadzenie maksymalnych liczb wystąpień niektórych elementów np. Transport, WysylkaPrzez
  • aktualizacja opisów niektórych elementów np. P_15, P_18A
  • dodanie nowych elementów grupujących, np. PlatnosciCzesciowe, TerminyPlanosici, Umowy, Zamowienia.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem środowiska testowego do wysyłki plików według zaktualizowanego wzoru.Ministerstwo Finansów  planuje udostępnienie zaktualizowanego środowiska testowego 13 grudnia 2021 roku – informacja o tym zostanie zamieszczona
w osobnym  komunikacie.

Polscy przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży – obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym.MF planuje, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury.Poniżej zamieszczono link do struktur dokumentów  XML.

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie. (Źr.ww.podatki.gov.pl-K.O)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet