5 mar 2018

5 mar 2018

Oświadczenie w sprawie rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników

Przez:

Sekcja: Aktualności

W sprawie rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników wydane zostało 28 lutego 2018 r. wspólne oświadczenie współsprawozdawców Parlamentu Europejskiego  – Elisabeth Morin- Chartier  i Agnes Jongerius,  bułgarską wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej –  Zornicę Rusinową oraz Komisarz ds.  zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników w Komisji Europejskiej Marianne Thyssen.

„My – negocjatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji – ogłaszamy z satysfakcją, że dziś wieczorem w toku intensywnych negocjacji uzgodniliśmy wszystkie kwestie będące przedmiotem siódmych rozmów trójstronnych. Osiągnęliśmy kompromis w kwestii zarysu ewentualnego porozumienia w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Naszym zdaniem proponowane porozumienie zbiorcze jest wyważone. Przewidywane porozumienie wprowadza zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu, a jednocześnie zapewnia większą pewność prawa zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Wyniki naszych negocjacji przedstawimy naszym instytucjom i dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać z ich strony upoważnienia niezbędne do ostatecznego zawarcia porozumienia.”  (źr. Komisja Europejska – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet