5 mar 2018

5 mar 2018

CLECAT w koalicji na rzecz zapewnienia większego budżetu dla unijnego transportu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obecny wieloletni plan finansowy (MFF) obowiązywać będzie do końca 2020 r. W końcu maja Komisja Europejska przedstawi  propozycje na następny okres tj. na lata 2021-  2027 i następną generację programów, które będą korzystać z finansowania, w tym programu najbardziej istotnego z punktu widzenia portów, tj. programu Connecting Europe Facility (CEF II). W celu zapewnienia, aby CEF II otrzymał niezbędny budżet, CLECAT wszedł w koalicję  z 40-oma różnymi podmiotami reprezentującymi sektor transportu, władze administracyjne, miasta,  czy podmioty reprezentujące przemysł, które są zainteresowane w tworzeniu czystego, bezpiecznego i dobrze funkcjonującego i dostępnego dla wszystkich  europejskiego systemu transportowego. Aby kampania ta zakończyła się sukcesem konieczna jest wsparcie przez maksymalnie dużą liczbę podmiotów/osób w postaci podpisania petycji na rzecz koniecznego budżetu i programów unijnego transportu.  Zachęcamy do udziału w kampanii:

Twitter (@MFF4transport) lub via strona www.moreeubudget4transport.org.     (źr. CLECAT Newsletter 2018/09 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet