5 mar 2018

5 mar 2018

CLECAT- posiedzenie Instytutów ds. bezpieczeństwa i transportu lotniczego

Przez:

Sekcja: Aktualności

28 lutego odbyło się w Brukseli posiedzenie Instytutów ds. bezpieczeństwa i transportu lotniczego CLECAT. Przedstawiciele Instytutu ds. bezpieczeństwa dyskutowali z przedstawicielami IRU i organizacji European Secure Parking Organisation na temat opracowywanego dla Komisji Europejskiej studium warunków tzw. bezpiecznych parkingów i postępu prac legislacyjnych w tym zakresie w kontekście Pakietu Mobilności i regulacji w odniesieniu do czasu pracy kierowców i czasu odpoczynku.

Przedmiotem posiedzenia Instytutu transportu lotniczego były m.in. sprawy związane z prenotyfikacją (Loading Advance Cargo Information) w  transporcie lotniczym, projektu  ICS 2.0, technologii skanowania, sprawy związane z cyberbezpieczeństwem, konieczną świadomością zagrożeń i szkoleniem w tym zakresie, cyfryzacją w transporcie lotniczym (w tym e-Air Waybill).     (źr. CLECAT Newsletter 2018/09 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet