17 lip 2019

17 lip 2019

OPŁATA EWIDENCYJNA

Przez:

Sekcja: Aktualności

11 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dn. 10 lipca 2019 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi 0.5 zł m.in. za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego,
 • pozwolenia czasowego,
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
 • nalepki kontrolnej
 • zaświadczenia ADR,
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.

Wykaz dokumentów publicznych

Od 12 lipca 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie wykazu dokumentów publicznych, które określa wykaz dokumentów publicznych należących do drugiej i trzeciej kategorii. Zgodnie z ww. aktem, do drugiej kategorii dokumentów publicznych zaliczamy:

 • zgodę na wywóz z terytorium Polski broni i amunicji,
 • licencja maszynisty, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.

Natomiast dokumentami trzeciej kategorii są m.in.

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • świadectwo zdatności do lotu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ( EASA)
 • licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Badania psychologiczne kierowców

13 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 lipca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. (Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dn. 17 lipca 2019 roku nr 137 (5039)/HW.) 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet