19 lip 2019

19 lip 2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej,  w dniu 12 lipca 2019 r. wpłynął do Sejmu, a już 17 lipca 2019 r. skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Infrastruktury. Termin przedstawienia sprawozdania wyznaczono do dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Z projektem, jak i jego uzasadnieniem  można zapoznać się tu:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3668

Projekt dotyczy wykonania wyroku TSUE i wyłączenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włączenie jej do struktury obsługującej ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Źródło: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=38FDDA42FBDD71B2C125843A00351E2A/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet